Magnety.info

Vše o neodymových magnetech.

Magnet

Stanovení přídržné síly u neodymových magnetů

Při stejném druhu feromagnetického materiálu a stejném objemu permanentního magnetu lze dosáhnout rozdílných upínacích sil vhodnou volbou způsobu magnetování nebo přiložením pólových nástavců na těleso permanentního magnetu.
Dále uvedené hodnoty parametrů permanentních magnetů platí pro magneticky tvrdé anizotropní ferity. Kromě znázorněných příkladů, které platí pouze pro určité aplikace, existuje mnoho dalších variant. Uvedené hodnoty faktoru přídržné síly jsou jen orientační a jsou závislé na tloušťce magneticky měkkých pólových nástavců, na objemu permanentního magnetu, jakož i na uspořádání magnetického systému.
Rádi Vám pomůžeme najít vhodnou konfiguraci magnetického systému nebo optimální způsob na magnetování.Faktory přídržné síly v závislosti na provedení magnetického systému a magnetování:

Přídržná síla promagnetovaného trvalého magnetu je závislá na použitém materiálu, jakož i na jeho objemu (pl ocha . výška). Pomocí grafu lze zjistit přídržné síly promagnetovaného permanentního magnetu. Zjištěné hodnoty jsou střední hodnoty při nulové vzduchové mezeře (tzn. permanentní magnet se přímo dotýká železa) při svislém odtahu.Dodělat!!!