Magnety.info

Vše o neodymových magnetech.

Magnet

Krystalografickábuňka krystalu Nd2Fe14B a mikrostruktura

Tato buňka je strukturním typem, podobným CaCu5. Čtyři podjednotky tvoří jednotkovou buňku, sestávající se ze 68 atomů. Krystalická struktura je tetragonální, avšak také zde tvoří atomy železa hexagonální švy, podobné jako u romboedrických a hexagonálních krystalů Sm2Co17. Do permanentních magnetů NdFeB jsou přidávány další legující prvky. Tak například částečné nahrazení neodymu disproziem vede ke zvýšení koercitivní síly pole.
Mřížkové konstanty jsou:
    a = 0,880 nm,
    c = 1,219 nm
Přednostní osa magnetizace je rovnoběžná k ose c a tím kolmá k základní rovině.

magnetická mřížkaObr. Struktura NdFeB - (1000 × zvětšeno).

Struktura je tvořena v podstatě dvěmi rozdílnými fázemi. To jsou magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B (s doménovou strukturou) a nemagnetické zrnité mezní fáze z prakticky čistého neodymu (černá). Tyto permanentní magnety jsou rovněž „nukleárně vytvrzené“, tzn. magnetická tvrdost vzniká v podstatě vysokou silou anizotropního pole. Přemagnetování začíná jak na příměsích tak na povrchu zrna.